Okresní kola a krajská kola soutěží a olympiád

     I v letošním roce dosáhli naši žáci významných úspěchů v soutěžích a olympiádách. Všichni budou za svou práci odměněni 28. června na slavnostním ukončení školního roku.

 Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

 Zároveň děkujeme i všem vyučujícím, kteří je na soutěže připravují!