Podpora školního stravování

    Vážení rodiče,

Kraj Vysočina nabízí od příštího školního roku 2024/2025 možnost financovat školní stravování dětem v hmotné nouzi.

Jedná se o podporu školního stravování, která bude směřována do mateřských škol, základních, středních škol (pouze praktické školy a víceletá gymnázia do 15 let včetně) a zařízení školního stravování dle příslušné právní úpravy (věková kategorie 3 – 15 let včetně). 

Cílovou skupinou jsou děti z rodin a domácností ohrožených chudobou, materiální, nebo potravinou deprivací: - jejichž rodiče jsou příjemci alespoň jedné z těchto dvou dávek pomoci hmotné nouze: 

 - příspěvek na živobytí nebo doplatek na bydlení,

- rodiče, u nichž došlo k nepříznivé sociální situaci (exekuce, insolvence zákonného zástupce).


Pokud zákonní zástupci spadají do jedné z uvedených kategorií, mohou se přihlásit vedení školy do 7. května 2024 prostřednictvím Komens v Bakaláři, e-mailem, popř. osobně.

ředitel školy Mgr. Jan Hladík