Prevence dětských úrazů

Dne 29. 5. 2024 se žáci třetí třídy vypravili do Žďáru nad Sázavou na ZŠ Palachova, kde pro ně byl připraven program od Českého červeného kříže v rámci projektu Kraje Vysočina s názvem „ Den prevence dětských úrazů.“ Děti si zopakovaly, jak se chovat v silničním provozu, vyzkoušely si prakticky, jak vyprostit člověka z auta, masáž srdce aj. Program byl zajímavý a pro žáky přínosný.

                                                                                                                                                             Pavla Urbánková