Sázení ovocných stromků

V úterý 14. listopadu naši deváťáci v odpoledních hodinách zasázeli podél cesty ke Znětínku 45 poměrně vzrostlých ovocných stromků – třešní, švestek, hrušní a jabloní, které i s pomocí obecních zaměstnanců zajistil úřad městyse. Deváťákům děkujeme a věříme, že odměnou jim za několik let bude utržené ovoce z právě jejich zasazeného stromku!