Vánoční besídka

Děkujeme všem žákům, kteří vystoupili na vánoční besídce, která se konala ve dnech 12. a 13. prosince v kulturním domě, za příjemně strávený podvečer! 

Neméně díků si zaslouží všichni vyučující, kteří se na uskutečnění besídky podíleli. 

Také děkujeme pracovníkům Městyse Radostín nad Oslavou za technickou pomoc!

A poslední poděkování patří všem rodičům, prarodičům a ostatním návštěvníkům za hojnou účast a finanční příspěvek do SRPŠ v celkové výši 25988 Kč, který bude použit především na nákup odměn pro žáky na konci školního roku.


Odkaz na foto:

https://www.rajce.idnes.cz/zsradostinno/album/vanocni-besidka-12-a-13-prosince-2023?utm_source=notification&utm_medium=email&utm_campaign=album-created