Vyhlášení ředitelského volna

    Vážení rodiče, v souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na den 29. 9. 2023 ředitelské volno z provozních důvodů – instalace rekuperačních jednotek do několika učeben v obou budovách. 

Všichni žáci budou z oběda automaticky odhlášeni. 

    Pro žáky 1. - 3. ročníku bude v nezbytném a omezeném provozu školní družina v náhradních prostorách od 6.15  do 15.00.  Rodiče přihlásí děti vedení školy v Bakalářích – Komens do 21. září s uvedením doby. Pokud by tyto děti chtěly oběd, mohou se přihlásit vedoucí školní jídelny za plnou cenu oběda, tj. přibližně 90 Kč do 21. 9.

Provoz mateřské školy proběhne bez omezení!

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jan Hladík – ředitel školy