Vyhlášení ředitelského volna

V souladu s § 24, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na den 27. 11. 2023 ředitelské volno ze závažných důvodů – stávka, ke které se připojili všichni zaměstnanci školy (pedagogové, provozní pracovníci, školní jídelna, mateřská škola). Provoz mateřské školy je rovněž přerušen.

                                                                                                                                Děkuji za pochopení!      Ředitel školy