Vystoupení Pernštejnů

V pátek 26. ledna zhlédli žáci I. i II. stupně v tělocvičně školy vystoupení skupiny "Pernštejni", které nám přiblížilo začátek 15. století - dobu husitskou. Všem se představení líbilo.