Ze školní družiny


Poslední dny v družině ve školním roce 2023/2024 patřily výtvarnému zkrášlení dveří na zastávce u školy. Po dohodě s panem starostou městyse, Antonínem Vášou, mohla družina  pomalovat dveře na zmiňované zastávce. Ztvárnění dveří družina pojala abstraktním způsobem, všechny děti zvolenou techniku zvládly a nakonec jsme si malování všichni moc užili.  

IMG-7664

IMG-7659