Beseda se školním psychologem

Naplňování dětských potřeb je důležitý nástroj prevence před úzkostí, depresivním laděním, vztahovými problémy a sociálně-patologickými jevy. Dobré naplňování těchto potřeb podporuje psychickou stabilitu nejen dítěte, ale i dospělých, vyšší odolnost proti napětí a stresu, celkově vyšší kvalitu prožívaných vztahů.

Tímto vás zveme, milí rodiče, na besedu se školní psycholožkou p. Janů na téma 

CO DĚTI POTŘEBUJÍ, která proběhne 16. 5. 2024 v 16 hodin v prostorách školy.