Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 2024

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Kriteria-2024(1).pdf

Tiskopisy dostanou zákonní zástupci u zápisu.