Nový systém ve školní jídelně

Odhlašování a přihlašování stravy přes internet bude plně v provozu od úterý 2. května 2023.

V ,,aktuálně" na stránkách školy najdete informace o aktivaci, kterou proveďte na stránce www.strava.cz. Povinně, prosím, vyplňte e-mailovou adresu, která je nutná pro zasílání informací ohledně stravování. 

Odhlášení a přihlášení stravy (přesnídávka, oběd, svačina) přes internet bude možné do 6.00 hodin aktuálního dne. Telefonicky nejpozději do 6.30 hodin ráno na aktuální den. Pozdější odhlášky nejsou možné. Nepoužívejte už prosím k odhlašování a přihlašování moji e-mailovou adresu a aplikaci Bakalář.

 První den neplánované nepřítomnosti dítěte můžete oběd odebrat do vlastního  jídlonosiče označeného jménem a třídou. Jídlo je nutné vyzvednou v určeném čase v době od 10. 20 do 10.40 hodin nebo přinést jídlonosič během dopoledne. Oběd je k vyzvednutí nachystán v 10.45 hodin.  

Plánovanou nepřítomnost odhlašujte nejpozději do 13.00 hodin předchozí den. Poté odhlašujte, prosím, jen náhlé indispozice a nemoci. 

Připomínám také včasné nahlášení stravy jeden den předem do 13 hodin předchozí den. Poté pouze ve výjimečných případech nejpozději do 6.00 hodin ráno na aktuální den přes internet nebo do 6.30 hodin telefonicky. 

Odhlašování stravy přes internet je možné na dobu určitou. Telefonicky je možné na dobu neurčitou. Musím však provést blokaci strávníka a potom není možné nahlášení stravy přes internet. Proto budu preferovat odhlášky na dobu určitou, kde vy sami přes internet provedete odhlášky a přihlášky stravy. 

Při dlouhodobé nepřítomnosti strávníka nebo úplném odhlášení z obědů je nutné zavolat, abych provedla blokaci strávníka.   

Systém bude zkušebně zpuštěn 2.5.2023. 

Přihlašování a odhlašování stravy on-line přes stránky www.strava.cz. 

Číslo jídelny: 4954 

Přihlašovací údaje k Vašemu účtu jsou ve formátu: 

uživatel: jmeno.prijmeni 

heslo:  jmeno.prijmeni 

Toto původní heslo doporučujeme z bezpečnostních důvodů při prvním přihlášení změnit. 

Na stránkách školy najdete též QR kódy ke stažení mobilní aplikace.


Marcela Pytlíková, vedoucí ŠJ