Pozvánka na INFORMAČNÍ SCHŮZKU

Pozvánka na INFORMAČNÍ SCHŮZKU

Kdy: v úterý 27. 8. 2024 v 15 hodin

Kde: v jídelně školy (vstup mezi jídelnou a tělocvičnou)

Program:

- informace o stravování

- personální obsazení

- seznámení se Školním řádem a Směrnicemi ředitele školy

- vzdělávací zaměření školy