Přerušení provozu mateřské školy

Vážení rodiče, v souladu s § 24. odst. 2, zákona č. 561/2004 S., o předškolním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů vyhlašuji na den 27.11.2023 přerušení provozu MŠ ze závažných důvodů - stávka, ke které se připojili všichni zaměstnanci školy (pedagogové, provozní pracovníci, školní jídelna, mateřská škola).

Děkuji za pochopení!               Ředitel školy