22.8.22: Informace ke stravování ve školní jídelně ve šk. r. 2022/2023

Informace ke stravování ve školní jídelně ve školním roce 2022/2023


Pro děti navštěvující mateřskou školu se vaří od čtvrtka 1. 9. 2022.


Pro žáky ze základní školy se vaří od pátku 2. 9. 2022.


Pro cizí strávníky se vaří od čtvrtka 1. 9. 2022.


Na nový školní rok se musí všichni strávníci (tj. děti z MŠ, žáci ze ZŠ a cizí strávníci) znovu přihlásit ke stravování nejpozději 1 den předem do 13:00 hodin.


Obědy nahlašujte u vedoucí stravování v kanceláři školní jídelny nebo telefonicky (566 670 293) v době od 6:00 do 13:00 hodin.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG