Změna projektu "Ovoce a mléko do škol"

Došlo k následujícím změnám:

  • Z důvodu úprav školních projektů ze strany SZIF budou zatím probíhat dodávky pouze 1x měsíčně
  • Z rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo k zúžení cílové skupiny pouze NA ŽÁKY 1. STUPNĚ.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG