Jednání školské rady 30. 8. 2022

Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Aleš Kališ, Stanislav Fabík, Jiří Vaněk

Program:

  • Schválení „Školního řádu“
  • Schválení Výroční zprávy školy
  • Elektronická žákovská knížka
  • Informace ke kroužkům
  • Diskuze - různé