Zápis z I. schůze nové školské rady ze dne 8. února 2018

Jako předseda školské rady byl zvolen p. Tomáš Poul.

Na programu byly diskutovány následující otázky:

Představení změn a inovací školy

- Tělocvična

- Dotace na nástavbu školy

- Stavební fixace – školka

- Oprava střechy školy

- Zvýšení nákladů školy – výtah, odtávání pro střechu, …

Reforma financování školství

Změna školního řádu

- Úprava Řádu školy

- Dle navrženého znění jednohlasně schváleno

Inspekce a její hodnocení školy, školky

Další předpokládané setkání jaro 2018


Děkujeme za práci ve školské radě v minulém volebním období, a to: Ing. tomáši Poulovi, Ing. Vratislavu Novotnému, Aleši Kališovi, Josefu Kudláčkovi, Mgr. Petře Svobodové, Mgr. Kateřině Svobodové!