Zápis z jednání Školské rady 18.6.2024

Nové volební období 

Svolávající: ředitel školy Mgr. Jan Hladík

Zástupci zřizovatele: Ing. Tomáš Poul

                                       Ing. Jiří Vaněk

Zástupci učitelů: Mgr. Josef Fabík

                                  Mgr. Renata Hallová

Zástupci rodičů: Mgr. Stanislav Fabík

                              Aleš Kališ

Zvolení samosprávy:

předseda: Ing. Tomáš Poul

zapisovatel: Mgr. Renata Hallová

 

Probraná témata: 

Bezpečnost na školách

3D tiskárny do budoucna

Poskytnutí kroužků ze strany školy

Dny otevřených dveří na středních školách

Fond pro žáky postupující na kraj

Pronájem tělocvičny

Stálost učitelů na hlavní předměty

Mediální výchova – vést žáky k tomu, aby se nebáli vystupovat před ostatními

Pochvala bakaláře, přihlašování obědů