Zápis z jednání Školské rady 26.9.2023

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ v Radostíně nad Oslavou

Zasedání školské rady dne 26.9.2023.

Přítomni: Mgr. Jan Hladík, Ing. Tomáš Poul, Aleš Kališ, Mgr. Josef Fabík, Mgr. Stanislav Fabík

Omluveni: Mgr. Anna Janů, Ing. Jiří Vaněk

Program:

  1. Schválení výroční zprávy ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou za rok 2022/2023
  2. Schválení aktualizace školního řádu platného od 1.1.2024.

Ředitel školy seznámil školskou radu s výroční zprávou ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou za rok 2022/2023. Výroční zpráva byla jednohlasně schválena.

Ředitel školy seznámil školskou radu se změnami ve školním řádu.  Školní řád byl jednohlasně schválen.

 

 

 

Zapsal: Ing. Tomáš Poul