Zápis ze schůze školské rad 24. června 2021

Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Stanislav Fabík, Jiří Vaněk

Omluveni: Aleš Kališ

Program:

  • Ustanovení zapisovatele školských rad: Anna Janů
  • Volba předsedy školské rady: Tomáš Poul
  • Projednávání změn ŠVP.
  • Diskutování možnosti návštěv kroužků.
  • Elektronické žákovské v novém školním roce.
  • Hodnocení distanční výuky ve školní roce 2020-21