Zápis ze schůze školské rady 30. srpna 2018

Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Vratislav Novotný, Jindřich Doležal

Program:

  • Diskuze nad změnami Školního řádu a jeho schválení
  • Seznámení s Výroční zprávou a její schválení