Zápis ze schůze školské rady ze 17. září 2020

Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Jindřich Doležal, Aleš Kališ, Vratislav Novotný

Omluveni:

Program:

Pravděpodobně poslední setkání školské rady v této sestavě

  • Diskuze nad Výroční zprávou 
  • Zhodnocení výuky během období COVIDU během 2. pololetí 2019/2020 
  • Představení úspěchů žáků během roku 2019/2020 
  • Schválení Výroční zprávy 
  • Otázka na rekuperaci v nové části školy 
  • Zapojení školy do Office 365, využití Microsoft teams – představení komunikačního prostředku, ve kterém jsou proškolováni učitelé i žáci pro případ distanční výuky. Ukazuje se jako vhodný pro děti od 4. třídy. Pro rodiče nižších ročníků pravděpodobně vznikne přehledný praktický manuál, který jim i jejich dětem pomůže naučit se s programem Microsoft teams pracovat.