Zápis ze schůze školské rady ze 8. října 2020

Přítomni: Jan Hladík, Josef Fabík, Anna Janů, Tomáš Poul, Aleš Kališ

Omluveni: Jindřich Doležal, Vratislav Novotný

Program:

  • Diskuze nad rozšířením Školního řádu ohledně distanční výuky v souvislosti s COVID-19
  • Došlo ke schválení návrhu distančního způsobu vzdělávání v případě uzavření školy nebo jiných vážných omezení.