Projekt Výzva č. 57

Projekt Výzva č. 57 podpořený z Operačního programu Vzdělávání pro kokurenceschopnost byl schválený ve výši 220 850,- Kč. Finanční prostředky byly použity na rozvoj technických dovedností žáků ve škole, především na vybavení školní dílny. Projekt  byl ukončen do 31. 12. 2015.