Zapojení školy do projektu v rámci EU 1.4 Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

V rámci tohoto projektu, který probíhal v období od 1. 10. 2011 do 31. 3. 2014, byly pořízeny 4 interaktivní tabule, 6 dataprojektorů, počítače do učeben. Dále se učitelé účastnili několika odborných seminářů k modernizaci výuky. V II. etapě jsme vybudovali moderní jazykovou učebnu pro zvýšení efektivity výuky anglického jazyka. V průběhu realizace projektu bylo vyčerpáno 1 318 325 Kč.

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro výuku českého jazyka, matematiky, angličtiny, prvouky, přírodovědy, hudební výchovy ve všech ročnících I. stupně, dále pro výuku českého jazyka, matematiky, zeměpisu, dějepisu, fyziky, pracovní výchovy ve všech ročnících II. stupně

Bylo celkem vytvořeno 27 sad digitálních učebních materiálů po 20 ks a 2 sady pro výuku anglického jazyka po 36 ks. Tyto materiály jsou k dispozici u jednotlivých učitelů na požádání - viz. Kontakty, popř. kontakt: zsradostin@seznam.cz

eupenizeskolam

eupenizeskolam2