Elektronická žákovská knížka

 Vážení rodiče,

     po ročním zkušebním provozu roce přechází naše škola od 1. 9. 2022 na komunikační systém elektronické žákovské knížky, která Vás bude informovat  o dění ve škole i o prospěchu a chování Vašich dětí prostřednictvím elektronického systému Bakaláři.

     

Elektronická žákovská knížka slouží také pro informace žákům, kteří mají možnost vstupovat do prostředí své elektronické žákovské knížky prostřednictvím svých žákovských přístupových údajů.

 

 

Co potřebujete ke sledování elektronické žákovské knížky:

  • Připojení k internetu na domácím počítači (notebooku, tabletu či mobilním telefonu - odkudkoliv)
  • Přihlašovací jméno a rodičovské heslo, dále žákovské přihlašovací jméno a heslo potřebné pro vstup do elektronické žákovské knížky

 

Rozdíl mezi přístupem rodiče a žáka do webové aplikace Bakaláři:

  • Žák nemá povoleno zasílání zpráv v záložce Komens, může si pouze prohlížet své známky
  • Rodič může prostřednictvím záložky Komens zasílat zprávy třídnímu učiteli, kterémukoliv vyučujícímu, vedení školy.
  • V záložce Komens budete využívat zprávy k omlouvání žáků (rozbalí se záložka pod obecnou zprávou, kde je přímo omlouvání absence a naskakuje zde i datum od – do). 

Upozornění! 

Své přístupové údaje do elektronické žákovské knížky pečlivě uschovejte, aby nemohly být zneužity cizí osobou. Svá hesla nikomu nesdělujte.

Pokud rodiče či žáci zapomněli či ztratili své heslo, vyzvednou si je po domluvě u zástupkyně ředitele školy. 

 

Vedení školy