Instalace Teams

Vážení rodiče,

v přiložených souborech najdete  instruktáž k  instalaci platformy Teams v rámci Microsoft - Office 365. Tuto platformu již žáci při výuce využívají. V případě distanční výuky bude realizovaná ve všech ročnících. Prosíme o instalaci programu do vašeho zařízení. V příloze najdete pokyny.

                            Děkujeme!              Vedení školy a ostatní vyučující


prihlaseni-do-office-365-1.pdf